سایت لیگ ها کاپ - اعمال نشده!

 

 

!دسترسي به اين قسمت از سايت برای شما مقدور نمي باشد

شما باید برای دسترسی به این قسمت عضو شوید

عضویت

یا اگر عضو هستید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود


صفحه اصلی هفت روز پانزده روز سی روز شصت روز نود روز موجود
بالای صفحه(هدر)(468*60) 10000 تومان 20000 تومان 39000 تومان 76000 تومان 110000 تومان 2 عدد
بالای آخرین اخبار(275*80) 9000 تومان 18000 تومان 35000 تومان 68000 تومان 100000 تومان 3 عدد
پایین آخرین اخبار(275*80) 7000 تومان 14500 تومان 28000 تومان 54000 تومان 80000 تومان 3 عدد
بالای بازیهای لیگ داخلی(275*80) 9000 تومان 18000 تومان 35000 تومان 68000 تومان 100000 تومان 3 عدد
بالای جدول لیگ داخلی(275*80) 8500 تومان 16000 تومان 30000 تومان 58000 تومان 85000 تومان 3 عدد
بالای ویدئو(275*80) 9000 تومان 18000 تومان 35000 تومان 68000 تومان 100000 تومان 3 عدد
بالای گیشه روزنامه ورزشی(275*80) 8500 تومان 16000 تومان 30000 تومان 58000 تومان 85000 تومان 3 عدد
بالای لیگ قهرمانان آسیا(275*80) 7000 تومان 14500 تومان 28000 تومان 54000 تومان 80000 تومان 3 عدد
سمت چپ صفحه عرض 130px 8000 تومان 16000 تومان 31000 تومان 61000 تومان 90000 تومان 10 عدد
صفحه نمایش خبر هفت روز پانزده روز سی روز شصت روز نود روز موجود
بالای صفحه(هدر)(468*60) 10000 تومان 20000 تومان 39000 تومان 76000 تومان 110000 تومان 2 عدد
سمت راست صفحه عرض 130px 8000 تومان 16000 تومان 31000 تومان 61000 تومان 90000 تومان 10 عدد
بالای نظرات(560*80) 7000 تومان 14500 تومان 28000 تومان 54000 تومان 80000 تومان 2 عدد
بالای آخرین اخبار(275*80) 9000 تومان 18000 تومان 35000 تومان 68000 تومان 100000 تومان 3 عدد
وسط آخرین اخبار(275*80) 8500 تومان 16000 تومان 30000 تومان 58000 تومان 85000 تومان 3 عدد
صفحه اصلی ویدئو هفت روز پانزده روز سی روز شصت روز نود روز موجود
بالای صفحه(هدر)(468*60) 9000 تومان 18000 تومان 35000 تومان 68000 تومان 100000 تومان 2 عدد
بالای آخرین بارگذاری(660*60) 8500 تومان 16000 تومان 30000 تومان 58000 تومان 85000 تومان 2 عدد
بالای پربازدیدترین ها(660*60) 8000 تومان 16000 تومان 31000 تومان 61000 تومان 90000 تومان 3 عدد
بالای آخرین بازی ها(320*80) 8500 تومان 16000 تومان 30000 تومان 58000 تومان 85000 تومان 3 عدد
پایین آخرین بازی ها(320*80) 8000 تومان 16000 تومان 31000 تومان 61000 تومان 90000 تومان 3 عدد
صفحه نمایش ویدئو هفت روز پانزده روز سی روز شصت روز نود روز موجود
بالای صفحه(هدر)(468*60) 10000 تومان 20000 تومان 39000 تومان 76000 تومان 110000 تومان 2 عدد
بالای ویدئو(670*70) 9000 تومان 18000 تومان 35000 تومان 68000 تومان 100000 تومان 2 عدد
پوستر قبل از نمایش ویدئو(670*385) 15000 تومان 30000 تومان 57000 تومان 110000 تومان 160000 تومان 1 عدد
بالای نظرات(670*70) 8000 تومان 16000 تومان 31000 تومان 61000 تومان 90000 تومان 2 عدد
بالای پنل سمت چپ صفحه(315*80) 9000 تومان 18000 تومان 35000 تومان 68000 تومان 100000 تومان 3 عدد
پایین پنل سمت چپ صفحه(315*80) 8000 تومان 16000 تومان 31000 تومان 61000 تومان 90000 تومان 3 عدد
صفحه جداول ورزشی هفت روز پانزده روز سی روز شصت روز نود روز موجود
بالای صفحه(هدر)(468*60) 10000 تومان 20000 تومان 39000 تومان 76000 تومان 110000 تومان 2 عدد
بالای انتخاب جدول(248*60) 9000 تومان 18000 تومان 35000 تومان 68000 تومان 100000 تومان 3 عدد
پایین انتخاب جدول(248*60) 8000 تومان 16000 تومان 31000 تومان 61000 تومان 90000 تومان 3 عدد
صفحه روزنامه ها هفت روز پانزده روز سی روز شصت روز نود روز موجود
بالای صفحه(هدر)(468*60) 10000 تومان 20000 تومان 39000 تومان 76000 تومان 110000 تومان 2 عدد
سمت راست صفحه (245*80) 8000 تومان 16000 تومان 31000 تومان 61000 تومان 90000 تومان 10 عدد
بالای روزنامه اصلی(245*80) 9000 تومان 18000 تومان 35000 تومان 68000 تومان 100000 تومان 3 عدد
صفحه ورود هفت روز پانزده روز سی روز شصت روز نود روز موجود
بالای صفحه(هدر)(468*60) 7000 تومان 14500 تومان 28000 تومان 54000 تومان 80000 تومان 2 عدد
سمت راست صفحه(280*80) 5000 تومان 10000 تومان 19500 تومان 37000 تومان 55000 تومان 10 عدد
سمت چپ صفحه عرض 130px 6000 تومان 12000 تومان 23000 تومان 44500 تومان 65000 تومان 3 عدد
صفحه ثبت نام هفت روز پانزده روز سی روز شصت روز نود روز موجود
بالای صفحه(هدر)(468*60) 6000 تومان 12000 تومان 23000 تومان 44500 تومان 65000 تومان 2 عدد
سمت راست صفحه(280*80) 5000 تومان 10000 تومان 19500 تومان 37000 تومان 55000 تومان 10 عدد
سمت چپ صفحه عرض 130px 5000 تومان 10000 تومان 19500 تومان 37000 تومان 55000 تومان 3 عدد
صفحه فراموشی رمز عبور و رمز عبور جدید هفت روز پانزده روز سی روز شصت روز نود روز موجود
بالای صفحه(هدر)(468*60) 5000 تومان 10000 تومان 19500 تومان 37000 تومان 55000 تومان 2 عدد
سمت راست صفحه(280*80) 4000 تومان 8000 تومان 15000 تومان 28000 تومان 40000 تومان 5 عدد
سمت چپ صفحه عرض 130px 4000 تومان 8000 تومان 15000 تومان 28000 تومان 40000 تومان 2 عدد